Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden, van Lichtpunt Nederland / Roeland Hout-Licht, (Hierna te noemen Lichtpunt Nederland) akkoord gaat. Lichtpunt Nederland behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden, zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Lichtpunt Nederland behoudt zich het recht te alle tijden uw bestelling te weigeren.

Lichtpunt Nederland hecht zéér aan de privacy van haar klanten en zal geenszins persoonlijke gegevens verstrekken aan derden, mits dit noodzakelijk is voor de verzending van gekochte goederen of producten.

Leveringscondities
-Levering van producten en diensten zoals deze op www.lichtpuntnederland.nl en www.hout-licht.nl staan vermeld, geschiedt uitsluitend na ontvangst van betaling, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
Als betalingsdatum geldt de datum waarop het bedrag door Lichtpunt Nederland is ontvangen.
U kunt uw producten ook op bestelling afhalen bij onze vestiging of één van onze dealers, waarbij u pas hoeft te betalen bij het afhalen van uw product of dienst middels een daar geaccepteerde betalingswijze. Producten blijven altijd het bezit van Lichtpunt Nederland, totdat de betaling volledig is voldaan.

-Lichtpunt Nederland streeft ernaar zoveel mogelijk producten op voorraad te houden. De levertijd voor artikelen die op voorraad zijn, bedraagt 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Het kan zijn dat ten tijde van uw bestelling een product niet op voorraad is. Sommige serviceproducten (losse onderdelen t.b.v. reparatie) worden speciaal op aanvraag voor u besteld (in het buitenland). Daar zit een langere levertijd op zoals vermeld bij de productomschrijving. Lichtpunt Nederland biedt ook producten aan die op bestelling geproduceerd worden of waar u aanpassingen kunt kiezen die nog in de werkplaats aangepast moeten worden. Daarop zit productie-en levertijd zoals omschreven bij het product.
Lichtpunt Nederland bevestigt per e-mail uw bestelling en houdt u op de hoogte van de levertijd indien deze langer dan 10 werkdagen bedraagt. Indien een product niet langer leverbaar is of de levertijd aanzienlijk langer zal zijn dan de gestelde 14 werkdagen (mits anders omschreven in de productomschrijving), vervalt de overeenkomst en kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Na wederkerige overeenkomst kan besloten worden dat de levertijd afwijkt van het gestelde maximum aantal werkdagen.
De levertijd voor producten en diensten die verzonden worden, gaat van kracht op de datum dat de betaling door Lichtpunt Nederland is ontvangen.

-Bij het uitblijven van een betaling kan Lichtpunt Nederland op ieder willekeurig moment de overeenkomst ontbinden.

-Indien u uw bestelling wenst te annuleren dient dat voortijdig te gebeuren. Dat betekent, dat de levering nog niet verzonden is. Indien de levering reeds verzonden is geldt het retourrecht. U dient dan zelf zorg te dragen voor het correct retourzenden van de bestelling.

-Lichtpunt Nederland is geenszins aansprakelijk voor foutief opgegeven persoons- en adresgegevens.
Indien uw gegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden of bij een ander bezorgd worden, is Lichtpunt Nederland niet aansprakelijk. De hierbij gemaakte verzendkosten (heen en terug) zijn voor rekening van de klant. Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen, wordt deze na betaling van de verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres toegezonden. Indien u de bestelling niet meer wenst te ontvangen, wordt uw bestelling gecrediteerd met mindering van de gemaakte kosten. Lichtpunt Nederland beschouwt zich niet aansprakelijk voor elke schade die ontstaat door foutieve gegevens van de klant.

-Lichtpunt Nederland behoud zich het recht voor een klant te weigeren en de bestelling te annuleren zonder reden van opgave indien de klantgegevens niet volledig zijn. Hieronder te verstaan het opgeven van afkortingen bijv. Jan J. i.p.v. Jan Jansen, het niet volledig danwel incorrect opgeven van bedrijfsgegevens, wanneer de klantnaam niet overeenkomt met de naam van het betaalmiddel waarmee is betaald, geen overeenkomst met het afleveradres, danwel een bestelling met een vaag e-mailadres.

-Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een product of dienst op details afwijken van de op de website www.lichtpuntnederland.nl getoonde foto`s. Lichtpunt Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto`s en de werkelijkheid.

Retourneren
Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na aflevering in de onbeschadigde originele verpakking, mits de producten en/of diensten ongebruikt zijn en met bijsluiting van een kopie van de factuur. Producten mogen gehanteerd en geinspecteerd worden zoals de klant dat ook in een reguliere fysieke winkel kan. Speciale bestellingen worden niet retour genomen (bijv. op maat gemaakte lampenkappen met een persoonlijk uitgezochte stof). Losse lichtbronnen worden niet retour genomen omdat deze een aantal branduren hebben en hierop niet gecontroleerd kan worden. Terugbetaling van het aankoopbedrag geschiedt wanneer het product of dienst in ongeschonden en originele verpakking ontvangen wordt, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zending door Lichtpunt Nederland . Wij accepteren geen retourzendingen die onder rembours aan Lichtpunt Nederland worden toegezonden. U kunt uw product ook bij onze vestiging of één willekeurige dealer van Lichtpunt Nederland komen retourneren. Ook indien u de ontvangen bestelling niet zelf heeft afgehaald, maar heeft laten opsturen. U ontvangt het aankoopbedrag, in mindering van eventueel gemaakte verzendkosten (zijnde niet de initiele verzendkosten die deel uimaken van het aankoopbedrag) en na inspectie van het goed, product en verpakking, retour.

Tijdens de zichttermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en incl. de productverpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies. De fabrieksverpakking maakt deel uit van het product. De fabrieksverpakking mag niet beschadigd worden t.b.v. verzending (m.a.w. beschrijven, als verzenddoos gebruiken o.i.d.). Indien beschadiging aan de fabrieksverpakking leidt tot waardevermindering van het product (m.a.w. kan niet als nieuwstaat aangeboden worden) worden deze kosten doorberekend aan klant.

Artikelen die als ``showroommodel`` worden verkocht kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden verkocht ``zoals ze zijn`` in gebruikte staat, soms met een krasje of vlekje. Dit is ook de reden dat deze flink zijn gereduceerd in prijs. Het staat u vrij om deze eerst te komen bekijken. Showroommodellen kunnen doorgaans überhaupt niet verzonden worden en alleen afgehaald. Alleen in overleg kan anders worden besloten.

Maatwerk lampenkappen:
Alle stoffen lampenkappen worden speciaal op bestelling met de hand gemaakt. Deze vallen onder maatwerk en kunnen niet zonder overleg geretourneerd worden. Laat u voor uw bestelling adviseren of u de juiste maat en stof bestelt. Wij adviseren u hiervoor bij ons langs te komen. Bent u desondanks niet tevreden met de ontvangen kap, neem dan altijd contact met ons op.

Garantievoorwaarden
-Op alle door haar geleverde armaturen geeft Lichtpunt Nederland 1 jaar garantie indien bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Lichtpunt Nederland kosteloos hersteld. Bij garantie dient u een factuur met datum te kunnen overleggen i.v.m. met de garantietermijn. Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen wanneer hiervan binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.

-Op lichtbronnen wordt geen garantie gegeven. Alle los verkochte lichtbronnen worden door Lichtpunt Nederland vóór verzending gecontroleerd op uiterlijke schade en vervolgens getest op functioneren.
Na verzending is Lichtpunt Nederland geenszins aansprakelijk voor dienstverlening door een bezorgservice noch voor de gestelde levensduur. Het is voor Lichtpunt Nederland niet te controleren hoe en onder welke omstandigheden uw lichtbronnen branden (o.a. trilling, piekstroom, oude bedrading, foutieve aansluiting, installatie, kortsluiting, vochtigheidsgraad e.d.)
Op diverse LED armaturen, lichtbronnen en installatiemateriaal (o.a. drivers, dimmers en (elektronische)transformatoren) geeft Lichtpunt Nederland extra garantie tot 2 jaar. Dit is uitsluitend van kracht bij LED armaturen en lichtbronnen waarbij dit nadrukkelijk vermeld staat in de productomschrijving.

-Bij garantie dient u het armatuur in te leveren bij onze vestiging. In overleg kan worden afgesproken dat u het armatuur ter reparatie opstuurt.
De verzendkosten komen bij gegronde klachten binnen de garantietermijn voor kosten van Lichtpunt Nederland , mits u een vervangend exemplaar zult ontvangen. Ziet u in het geheel af van de koop (indien deze valt binnen de gestelde termijn zoals vermeld onder retourneren), dan komen de verzendkosten voor uw eigen rekening. Lichtpunt Nederland stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Verzendkosten worden niet vergoed wanneer niet vooraf met Lichtpunt Nederland overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Lichtpunt Nederland niet geaccepteerd.
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging bij te retourneren in de originele verpakking en in ieder geval op zodanige wijze te verpakken, dat hierdoor geen schade kan ontstaan. Lichtpunt Nederland is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het versturen van een armatuur aan Lichtpunt Nederland.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
- veranderingen in of aan het artikel
-beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
-defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud
-indien de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
-gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen
-bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke
-oververhitting door centrale of andere verwarming
-het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven of anderzijds ongeschikte lichtbron of zekering, transformatoren, dimmers of ander klein- en installatiemateriaal.
-blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude
-kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed,
-lichtbronnen vallen buiten de garantie; zowel losse lichtbronnen als lichtbronnen die met armaturen worden meegeleverd(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2024 Roeland hout en licht | sitemap | rss