Disclaimer

Disclaimer
 
Alle genoemde en weergegeven handelsnamen, handelsmerken, logo’s, beelden en afbeeldingen, informatie evenals de tekst, ontwerp en grafische mogelijkheden van deze website behoren tot het (intellectueel) eigendom of gebruiksrecht van Lichtpunt Nederland . Het is niet toegestaan de materialen op deze website op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel zonder nadrukkelijke toestemming van de rechthebbende.
Lichtpunt Nederland is een geregistreerd merk onder depotnummer 1239439. Alle hieraan verbonden intellectuele rechten en dienstverlening in de klasse 9, 11 en 35 behoren toe aan Lichtpunt Nederland. Lichtpunt Nederland behoudt zicht het recht voor op te treden tegen misbruik van deze rechten in landen aangesloten bij de Europese Unie.
 
Onjuiste informatie en typefouten voorbehouden. Lichtpunt Nederland behoudt zich het recht voor te alle tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.
De verplichtingen van Lichtpunt Nederland  ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze website kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. Lichtpunt Nederland geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze website. Lichtpunt Nederland kan te alle tijde zonder bericht wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze website of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze website kunnen gedateerd zijn, en Lichtpunt Nederland staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze site.
 
Koppelingen op deze website naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze website. Lichtpunt Nederland heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door Lichtpunt Nederland bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze website, doet u dit volledig voor eigen risico.
Lichtpunt Nederland is geenszins verantwoordelijk voor weergegeven koppelingen naar, informatie over of informatie afkomstig van Lichtpunt Nederland op sites van derden.
Een site met een koppeling naar de website van Lichtpunt Nederland/ hout-licht.nl:
- Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van hout-licht.nl repliceren
- Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van hout-licht.nl
- Mag niet impliceren dat Lichtpunt Nederland / hout-licht.nl de site of de producten ondersteunt
- Mag de relatie tot Lichtpunt Nederland niet verkeerd voorstellen
- Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van Lichtpunt Nederland / hout-licht.nl
- Mag hier afgebeelde logo’s en handelsnamen niet gebruiken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de rechthebbende
- Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.
 
Lichtpunt Nederland noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.
Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2024 Roeland hout en licht | sitemap | rss